Lape-työryhmä

Tavoitteina ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen.

Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ensisijaisia

LAPE-muutosohjelmassa etusijalla ovat lapsen etu ja vanhemmuuden tuki. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Myös koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen hyvinvointia.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ohjaavat  periaatteet:

  1. Lapsen oikeudet ja lapsen etu
  2. Lapsi- ja perhelähtöisyys
  3. Voimavarojen vahvistaminen
  4. Perheiden monimuotoisuus

Lape-työryhmän jäsenet

Tuomo Lukkari opetusjohtaja
Virpi Uutela varhaiskasvatusjohtaja
Marja-Liisa Kuonanoja
Elina Lehtola
Heidi Södö
Anu Nimi-Weckström
Leena Mämmi-Laukka
Anne Leppälä-Hast
Irmeli Hietapelto
Jonna Klasila
Sanna Valaja
Minna Paakkola
Pekka Suopanki
Mari Oikarinen
Paula Heikkinen
Räinä Riitta hyvinvointikoordinaattori

Turvallinen kasvuympäristö