Lape-työryhmä

Tavoitteina ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen.

Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ensisijaisia

LAPE-muutosohjelmassa etusijalla ovat lapsen etu ja vanhemmuuden tuki. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Myös koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen hyvinvointia.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ohjaavat  periaatteet:

  1. Lapsen oikeudet ja lapsen etu
  2. Lapsi- ja perhelähtöisyys
  3. Voimavarojen vahvistaminen
  4. Perheiden monimuotoisuus

Lape-työryhmä

Lisätietoja:

Tuomo Lukkari, opetusjohtaja, p. 040 6568 887, tuomo.lukkari@ii.fi

Turvallinen kasvuympäristö