TARVIINKOMÄTÄN?

Koronaepidemia vaikuttaa laajasti yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten käyttäytymiseen sekä tavalliseen arkeen. Alkoholin käyttö on siirtynyt koteihin ja on mahdollista, että alkoholia kuluu enemmän, kun työ, koulu ja muut tutut rutiinit ovat muuttuneet. Tissuttelu haittaa kuitenkin ihmissuhteita ja terveyttä. Alkoholiin kuluu myös yllättävän paljon rahaa.

Kuinka paljon alkoholia oikeastaan kuluu?

Testaa käyttömäärät annoslaskurilla Päihdelinkin verkkosivulla: paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/laskurit/annoslaskuri

 

Jo pienikin määrä alkoholia haittaa unta ja saattaa lisätä masennusoireita.

Alkoholin käytön riskirajat vaihtelevat iän ja sukupuolen mukaan. Voit testata alkoholin käytön riskiä AUDIT-testillä: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/AUDIT-kysely-alkoholinkayton-riskit.aspx

 

Alkoholiin voi kulua yllättävän paljon rahaa.

Oman talouden hallitsemiseksi kannattaa selvittää tulot ja menot. Sen jälkeen on mahdollista miettiä, kuluvatko rahat sellaisiin asioihin, joihin niiden pitäisi kulua. Tutustu erilaisiin oman talouden hallinnan työkaluihin Takuusäätiön verkkosivuilla: https://www.takuusaatio.fi/itseapu

Tavalliset käsikauppalääkkeetkään eivät sovi yhteen alkoholin kanssa.

Lue lisää tavallisista lääkkeistä, jotka eivät sovi alkoholin kanssa, EHYT ry:n oppaasta: www.ehyt.fi/sites/default/files/laake%20ja%20alkoholi%2055.pdf

 

Miten käsitellä ikäviä ajatuksia ja tukea omaa hyvinvointia?

Alkoholi ei ole hyvä keino stressin lievittämiseen. Terveillä elintavoilla voi vahvistaa omaa vastustuskykyä ja hyvinvointia. Harjoituksia mielen hyvinvoinnin tueksi Mieli ry:n verkkosivulla: https://oivamieli.fi/