Hyvinvointi näkyy vuoden 2020 talousarviossa

Kuntalain 1 § mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

Hyvinvointi näkyy vuoden 2020 talousarviossa

Kuntalain 1 § mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. (12 § Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa.

Vuoden 2019 alusta Iin kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen Hyte-työryhmänä on toiminut Iin kunnan johtoryhmä, jossa ovat jäsenenä kaikki toimialajohtajat, sekä Oulunkaaren kuntayhtymän ja Iin Micropoliksen edustajat.

Iin kunnassa hyvinvoinnin tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit tulevat jatkossa näkymään talousarviossa ja näistä myös raportoidaan osana Iin kunnan talouden toteutumista – jatkossa myös tilinpäätös sisältää toteutuneet hyvinvoinnin asiat.

 

Näkyvä osa Meijän Iin hyvinvointikertomusta ovat hyvinvointityöpajat – jotka ovat pyörineet koko syksyn ja jokaiselta hallintokunnalta valmistuu oma Hyvinvoinnin kortti – näistä Hyte-työryhmä valmistelee Iin kunnan hyvinvoinnin kortin, joka liitetään osaksi Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointikertomusta.

Iin kunnalle on tärkeää, että hyvinvointi on mukana strategiassa ja nyt talousarvioasiakirjoissa. Meidän Iin hyvinvointimallissa hyvinvointikertomuksen valmistelussa on otettu uusi, kuntalaislähtöinen ja kuntalaisten koettuun hyvinvointiin perustuva suunta. Iin kylien ja alueiden Hyvinvointityöpajat käynnistyivät keväällä 2019 ja jatkuvat jälleen keväällä 2020.

Meidän Iin hyvinvointikertomus ei ole kertaluonteinen – vaan jatkuva prosessi toteaa hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä. On ollut ilo huomata, miten kunnan eri hallintokunnat ovat hyvinvointityöpajat ottaneet innostuneena vastaan – hyvinvointi kuuluu meille kaikille.

Juttu ja kuvat: 10/2019 Riitta Räinä