KORONATOIMENPITEET IIN KUNNASSA AJALLA 1.12. – 18.12.2020

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava: ”Olemme siirtyneet Pohjois-Pohjanmaalla koronan leviämisvaiheeseen. Tavoitteena on, että näillä kolmen viikon tiukennetuilla toimilla palaamme koronan perustasolle ja pääsemme viettämään turvallista joulua. ”

Iin kunnan johtoryhmä on linjannut 30.11.2020 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sekä Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksiin/ohjeistuksiin perustuen Iin kunnan uusista koronatoimista seuraavasti: 

Maskisuositus (koskee yli 15-vuotiaita)

  • Julkiset ja yksityisten palveluntarjoajien tilat (kaupat, pankit, jne.)
  • Työpaikkojen sisätilat, joissa maskin käyttö on mahdollista.
  • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen.
  • Joukkoliikenne, myös esimerkiksi taksissa.
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
  • Terveydenhuolto, suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.

JULKISET TILAT

Iin kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat suljetaan 1.12. – 18.12.2020 väliseksi ajaksi. Yksityisten toimijoiden/yritysten suositellaan vahvasti toimivan samoin.

Kunnan Asiointipiste: Palvelu puhelimitse (p. 050 3103 458) normaalisti klo 8–11 ja 11.30–15.30. Palvelu paikan päällä rajoitetusti arkisin klo 12–14.

VAPAA-AIKA

Liikuntahalli Iisiareena, Iisi-areenan kahvio, Kuivaniemen liikuntahalli, koulujen liikuntasalit, Kuivaniemen kuntosali suljetaan ja harrastustoiminta keskeytetään. Nuorisotilat Ii ja Kuivaniemi suljetaan ja nuorisotyö siirtyy verkkoon, josta ilmoitetaan erikseen.

Iin ja Kuivaniemen kirjastot: Omatoimikirjasto ja lehtilukusali suljetaan. Pika-asiointi ajalla 1.12. – 18.12.2020 on mahdollista, tarkoittaen, että palautus, lainaus sekä varausten nouto on sallittua.  Aineistoa saa käydä valitsemassa hyllystä, mutta pidempiaikainen oleskelu kirjaston tiloissa ei ole sallittua. Riskiryhmät voivat halutessaan varata kirjastosta oman asiointiajan (Iin kirjasto p. 050 3950 385, kirjasto@ii.fi; Kuivaniemi p. 050 3106 811, kuivaniemi.kirjasto@ii.fi). Kirjastossa on normaalit aukioloajat: ii.fi/kirjasto

Kirjastoauto Akseli: Aineistoa voi palauttaa ja noutaa varauksia. Kouluille ja päiväkodeille voidaan viedä aineistoa. Opettaja tai päiväkodin henkilökunta hakee varatut aineistot.

Kansalaisopisto ja taidekoulu: Opetus järjestetään etänä tai keskeytetään. Kansalaisopisto tiedottaa kurssilaisia.

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS, LUKIO

Varhaiskasvatuksessa toimintaa järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen, ja suositukset kaikessa toiminnassa huomioiden. Avoimen varhaiskasvatuksen järjestämisestä tiedotetaan erikseen, tämän viikon aikana.

Perus- ja esiopetusta järjestetään turvaohjeiden mukaisesti, riittävä hygieniataso ja turvaetäisyydet mahdollisimman hyvin huomioiden (voimassa jo aiemmin).

  • Varhaiskasvatuksen, perus- ja esiopetuksen henkilöstö käyttää kasvosuojaimia toistaiseksi.
  • Koulukuljetuksissa oppilaat käyttävät kasvosuojaimia toistaiseksi (voimassa jo aiemmin).

Lukio siirtyy etäopetukseen 1.12. – 19.12.2020 väliseksi ajaksi.

AIKUISTEN JA LASTEN/NUORTEN RYHMÄHARRASTUSTOIMINTA

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 1.12. – 18.12.2020. Yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään toimivan samoin.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään sekä sisällä että ulkona 1.12 – 18.12.2020. Yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään toimivan samoin.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Oulunkaari tiedottaa sosiaali- ja terveyspalveluita koskevista asioista tämän päivän aikana omalla tiedotteellaan, verkossa: oulunkaari.com/kaikki-artikkelit

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Vierailuja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 1.12. – 18.12.2020 sekä kunnan että yksityisten toimijoiden asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

Yleisötilaisuudet
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön.

Yksityistilaisuudet
Suositus on, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena ovat pienimuotoiset (10 henkeä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Etätyösuositus, etäkokouskäytännöt
Kunnan työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti. Etäkokouskäytäntöjä hyödynnetään työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.