Jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Meidän Ii -harrastamisen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi Iin kunnassa.

Mukana ovat kaikki Iin kunnan koulut ja säännöllistä viikoittaista harrastustoimintaa tarjotaan kaikille 1.-9.-luokan Iin kunnan oppilaille. 
Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.  Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi Iin kunnassa.

Kaikki iiläiset lapset ja nuoret kuultiin koulukohtaisesti ja saatujen tietojen pohjalta laadittiin koulukohtainen harrastuslukujärjestys. Iin kunta hyödynsi opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyä kuulemisen välineenä sekä lisäksi kuuli lapsia ja nuoria luokkakohtaisesti kyselemällä. Kuulemisessa kysyttiin lasten ja nuorten harrastustoiveita koulukohtaisesti.

Toimijat
Iin kunta koordinoi harrastukset koulukohtaisesti harrastuslukujärjestyksen mukaisesti. Harrastuksen ohjaajiksi on palkattu ohjaajia sekä harrastustoimintaa järjestäviä paikallisia yhdistyksillä on lähestytty, jotta voitaisiin saada ohjaajia kerhoihin.

Lisätiedot
Heli Paaso-Rantala, harrastuskoordinaattori
p. 040 5495 688. heli.paaso-rantala@ii.fi

Meidän Iin harrastamisen Suomen mallin koordinaatiotyöryhmä 

  • pj. Juha Hassinen, rehtori, Ojakylän koulu
  • Henry Hand, Ojakylän koulu
  • Taisto Soininen, Valtarin koulun rehtori
  • Jaana Soronen, rehtori, Iin kansalaisopisto
  • Marja Nousiainen, OPH-kerhojen koordinaattori, Iin Aseman koulu
  • Tuomas Ojala, rehtori, Pohjois-Iin koulu
  • Riitta Räinä, hyvinvointikoordinaattori, Iin kunta/Ii-instituutti

Lisätietoa valtakunnallisesti https://minedu.fi/suomen-malli

Meidän Iin Harrastamisen Suomen mallin nettisivut: https://peda.net/iin-kunta/meidan-ii

Facebook: https://www.facebook.com/iinharrastamisensuomenmalli