Nuorten kesätyöt

Iin kunta tarjoaa nuorille 80 kesätyöpaikkaa kunnan yksiköissä. Seitsemälle 18 vuotta täyttäneelle tarjotaan kestyöharjoittelujaksoa. Lisäksi kunta tukee 100 nuoren työllistymistä kesätyösetelillä, yrityksiin, maatalousyrityksiin sekä rekisteröityihin yhdistyksiin. Tuki koskee myös ei-iiläisiä yrityksiä, yhdistyksiä ja toimivia maatiloja.

Kunnan kesätyöt Kesätyöllistäminen koskee vuosina 2004-2007 syntyneitä iiläisiä koululaisia, opiskelijoita tai opiskelunsa aloittavia nuoria. Kesätyöllistäminen ei kuitenkaan koske ylioppilaita eikä ammattiin valmistuneita tai työttömyysturvaan oikeutettuja nuoria.

Kesätyön yhtäjaksoinen pituus on 2 viikkoa, työaika 60 tuntia / 2 vkoa. Palkka on 390 € (sis. lomakorvauksen).

Sähköinen kesätyöhakemus kuntaan

Tulostettava kesätyöhakemus kuntaan

 

Kesätyöharjoittelu 18 vuotta täyttäneille Iiläiset 18 vuotta täyttäneet opiskelijat voivat hakea Iin kuntaan kesätyöharjoitteluun.
Iin kunta järjestää kesätyöharjoittelupakan iiläisille opiskelijoille, jotka ovat täyttäneet 31.5.2023 mennessä 18 vuotta. Paikkoja on tarjolla 7 kpl. Kesätyöharjoittelu ei koske ylioppilaita eikä ammattiin valmistuneita tai työttömyysturvaan oikeutettuja nuoria.

Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden, työaika on 30 tuntia viikossa ja palkka työjaksolta on 800€ + lomaraha. Kesätyöharjoittelu sijoittuu ajalle 1.6.-31.8.2023.
Kesätyöharjoittelupaikat ilmoitetaan Kuntarekry.fi sivustolla.Hakuaika on 20.2 –20.3.2023. Paikkoja haetaan sähköisesti.

Voit hakea Iin kunnan kesätyöharjoittelupaikkaa, kun

  • olet opiskelija, mutta et valmistu kevään aikana
  • kotikuntasi on Ii
  • olet syntynyt 1.1.2004-31.5.2005 välisenä aikana

Sähköinen kesätyöharjoitteluhakemus

 

Kesätyöseteli (yritykset, yhdistykset, seurakunta) Iin kunta tukee yrityksiä, maatalousyrittäjiä, rekisteröityjä yhdistyksiä ja seurakuntaa nuoren työllistämisestä kesätyöhön vähintään 2 viikoksi, maksamalla tukea 200 € / nuori. Yrittäjä/yhdistys vastaa välillisistä kustannuksista (mm. vakuutuksista) sekä työn ohjauksesta ja valvonnasta. 

Tulostettava kesätyösetelihakemus yrityksiin

 

Kesäyrittäjäseteli Kesäyrittäjätuki tarjoaa vaihtoehdon palkkatyölle tukien nuoria itse itsensä työllistämiseen kevytyrittäjyyden tai yrittäjyyden muodossa kesän ajan. Kampanjan aikana nuorille tarjotaan tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista, työkaluja liiketoiminnan suunnitteluun ja rahallista tukea yritystoiminnan aloittamiseen.

Rahallinen tuki on kesällä 2023 yhteensä 280 € ja sitä pystyvät hakemaan vuosina 2004-2007 syntyneet iiläiset nuoret. Tuki maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä, joista ensimmäinen osa (140 €) maksetaan liiketoimintasuunnitelmaa vastaan. Toinen osa (140 €) maksetaan liiketoiminnan aloittamisesta syntyneiden kustannuksien kuitteja ja nuoren kirjoittamaa kesän yritystoimintaa kuvaavaa raporttia vastaan.

Kesäyrittäjätukeen osallistuvien on myös mahdollista hakea 100-500 € arvoista nuorisoleader-rahoitusta, jota voivat saada 13-25-vuotiaat nuoret.

Tulostettava kesäyrittäjätukilomake

Hakiessa Kesäyrittäjätukea tarvitset oman liikeidean. Jos tarvitset liikeidean miettimisessä apua, me autamme. Lisätietoja antavat Iin yritysneuvoja Johanna Jakku-Hiivala p. 040 02422 90 ja Työllistämisen palveluiden päällikkö Lea Aalto p. 050 395 0330

Lisätietojaja hakuohjeet löydät osoitteesta: https://www.ii.fi/nuorten-kesatyot

LISÄTIEDOT:

Työnsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff

p. 050 453 2112, marja-leena.sergejeff(a)ii.fi