Nuorten kesätyöt

Iin kunta tarjoaa nuorille 70 kesätyöpaikkaa kunnan yksiköissä. Seitsemälle 18 vuotta täyttäneelle tarjotaan kesätyöharjoittelujaksoa. Lisäksi kunta tukee 100 nuoren työllistymistä kesätyösetelillä, yrityksiin, maatalousyrityksiin sekä rekisteröityihin yhdistyksiin. Tuki koskee myös ei-iiläisiä yrityksiä, yhdistyksiä ja toimivia maatiloja.

Kesätyöllistäminen koskee vuosina 2005-2008 syntyneitä iiläisiä koululaisia, opiskelijoita tai opiskelunsa aloittavia nuoria. Kesätyöllistäminen ei kuitenkaan koske ylioppilaita eikä ammattiin valmistuneita tai työttömyysturvaan oikeuttavia nuoria. Nuori voi hakea vaihtoehtoisesti joko kunnan kesätyöpaikkaa tai kesäsetelillä tuettua yrityspaikkaa, ei molempia.

 

Kunnan kesätyöt

Mikäli et onnistu saamaan kesätyötä yksityiseltä sektorilta, voit hakea kesätyöhön kunnan yksiköihin. Täytä hakemuslomake huolellisesti ja merkkaa kolme vaihtoehtoista työpaikkaa, joita haet. Hakutoiveesi pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa kunnan kesätyöpaikat arvotaan ja paikat täytetään arvontajärjestyksessä siten, että edellisvuonna kunnan kesätöissä olleet nuoret ovat toissijaisia.

Kesätyön yhtäjaksoinen pituus on 2 viikkoa, työaika 60 tuntia/2viikkoa. Palkka on 400 € (sis. lomakorvauksen).

Sähköinen kesätyöhakemus kuntaan

Tulostettava kesätyöhakemus kuntaan

 

Kesätyöharjoittelu 18 vuotta täyttäneille

Iiläiset 18 vuotta täyttäneet opiskelijat voivat hakea Iin kuntaan kesätyöharjoitteluun.
Iin kunta järjestää kesätyöharjoittelupakan iiläisille opiskelijoille, jotka ovat täyttäneet 31.5.2024 mennessä 18 vuotta. Paikkoja on tarjolla 7 kpl. Kesätyöharjoittelu ei koske ylioppilaita eikä ammattiin valmistuneita tai työttömyysturvaan oikeuttavia nuoria.

Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden, työaika on 30 tuntia viikossa ja palkka työjaksolta on 800€ + lomaraha. Kesätyöharjoittelu sijoittuu ajalle 1.6.-31.8.2024.
Kesätyöharjoittelupaikat ilmoitetaan Kuntarekry.fi sivustolla. 

Kesätyöharjoitteluun hakeminen

Voit hakea Iin kunnan kesätyöharjoittelupaikkaa, kun:

  • olet opiskelija, mutta et valmistu kevään aikana
  • kotikuntasi on Ii
  • olet syntynyt 1.1.2005-31.5.2006 välisenä aikana
  • Hakuaika on 19.2.-30.3.2024

Sähköinen kesätyöharjoitteluhakemus

 

Kesätyöseteli (yritykset, yhdistykset, seurakunta)

Iin kunta tukee yrityksiä, maatalousyrittäjiä, rekisteröityjä yhdistyksiä ja seurakuntaa nuoren työllistämisestä kesätyöhön vähintään 2 viikoksi, maksamalla tukea 210 € / nuori.  Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän tilityslomakkeen ja palkanmaksutositteiden perusteella. Kesätyöpaikkatuen tilityslomakkeet toimitetaan työnantajille elokuussa 2024. Yrittäjä/yhdistys vastaa välillisistä kustannuksista (mm. vakuutuksista) sekä työn ohjauksesta ja valvonnasta.

Työnantajan tulee maksaa ensisijaisesti kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista koululaisen / kesätyöntekijän palkkaa tai vähintään valtakunnallisen Tutustu työelämään ja tienaa- ohjelman mukaisesti 400 € / 2 vkoa/60 tuntia.

Tulostettava kesätyösetelihakemus yrityksiin

 

Kesäyrittäjäseteli

Hakuaika 19.2.-5.4.2024

Kesäyrittäjätuki tarjoaa vaihtoehdon palkkatyölle tukien nuoria itse itsensä työllistämiseen kevytyrittäjyyden tai yrittäjyyden muodossa kesän ajan. Kampanjan aikana nuorille tarjotaan tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista, työkaluja liiketoiminnan suunnitteluun ja rahallista tukea yritystoiminnan aloittamiseen.

Rahallinen tuki on kesällä 2024 yhteensä 280 € ja sitä pystyvät hakemaan vuosina 2005-2008 syntyneet iiläiset nuoret. Tuki maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä, joista ensimmäinen osa (140 €) maksetaan liiketoimintasuunnitelmaa vastaan. Toinen osa (140 €) maksetaan liiketoiminnan aloittamisesta syntyneiden kustannuksien kuitteja ja nuoren kirjoittamaa kesän yritystoimintaa kuvaavaa raporttia vastaan.

Kesäyrittäjätukeen osallistuvien on myös mahdollista hakea 100-500 € arvoista nuorisoleader-rahoitusta, jota voivat saada 13-25-vuotiaat nuoret.

Tulostettava kesäyrittäjätukilomake

Hakiessa Kesäyrittäjätukea tarvitset oman liikeidean. Jos tarvitset liikeidean miettimisessä apua, me autamme. Lisätietoja antavat Iin yritysneuvoja Johanna Jakku-Hiivala p. 040 02422 90 ja Työllistämisen palveluiden päällikkö Lea Aalto p. 050 395 0330

Lisätietoja ja hakuohjeet löydät osoitteesta: https://www.ii.fi/nuorten-kesatyot

LISÄTIEDOT:

Työnsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff

p. 050 453 2112, marja-leena.sergejeff(a)ii.fi