Nuorisotyö

Nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Nuorisotyö tarjoaa nuorille kohtaamispaikkoja nuorisotilojen sekä erilaisten tapahtumien ja retkien muodossa. Nuorten syrjäytymistä ehkäistään yhteistyöllä kunnan muiden toimialojen sekä järjestöjen kanssa.

2 § Nuorisolain tavoite

  • Edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.
  • Tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista.
  • Tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa.
  • Edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista.
  • Parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

8 § Kunnan vastuu

  • Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda  edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.