Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa terveyden edistämistä. Se on tarkoitettu erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuville henkilöille.

Liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että asiakas motivoituu liikkumaan itselleen mieleisellä tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen. Liikuntaneuvonta on asiakaslähtöistä ammattilaisen ja asiakkaan keskinäistä vuoropuhelua.Liikuntaneuvonta on tavoitteellinen prosessi, joka sisältää tarvittaessa useamman tapaamisen ja/tai yhteydenottoja asiakkaan ja liikuntaneuvojan kesken.Liikuntaneuvonnassa asiakasta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa liikkumiseen mieltymystensä mukaisesti. Liikuntaneuvonta sisältää tavoitteiden lisäksi konkreettisia liikunta- ja aktivointisuunnitelmia.

Liikuntaneuvonta on tarkoitettu työikäisille Iin kuntalaisille.  Syksyllä 2019 liikuntaneuvontaa ryhdytään tarjoamaan myös yläkoulu- ja lukioikäisille iiläisille nuorille.

Liikuntaneuvojalta voi varata henkilökohtaista neuvonta-aikaa puhelimitse 050 3950 391 tai sähköpostitse marjo.veijola(a)ii.fi