Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa terveyden edistämistä. Se on tarkoitettu erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuville henkilöille.

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on maksuton palvelu, joka on tarkoitettu kaikenikäisille kuntalaisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.

 

Liikuntaneuvonta tarjoaa:

  • Liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että asiakas motivoituu liikkumaan itselleen mieluisalla tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen.
  • Liikuntaneuvonta on asiakaslähtöistä ammattilaisen ja asiakkaan keskinäistä vuoropuhelua.
  • Liikuntaneuvonnasta vastaa liikunnanohjaaja.
  • Tietoja liikuntamahdollisuuksista ja- paikoista Iin kunnassa.
  • Ohjeita oma toimiseen harjoitteluun kotona.
  • Liikuntaneuvonta on vaiheittain etenevä ja tavoitteellinen prosessi, joka sisältää 4-5 kerran tapaamista ja/tai yhteydenottoa ammattilaisen ja asiakkaan kesken. Yhden käynnin kesto on noin 45-60 minuttia.
  • Liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että asiakas motivoituu liikkumaan itselleen mieleisellä tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen.
  • Liikuntaneuvonnassa asiakasta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa liikkumiseen mieltymystensä mukaisesti. Liikuntaneuvonta sisältää tavoitteiden lisäksi konkreettisia liikunta- ja aktivointisuunnitelmia.

 

Toimintaohje

Liikuntaneuvonnan palveluketju käynnistyy täyttämällä sähköinen esitietolomake. Jonka jälkeen liikunnanohjaa on teihin suoraan yhteydessä, sopimalla ensimmäisen tapaamisen. Tapaamisen yhteydessä liikuntaneuvoja tekee yksilöllisen tarvekartoituksen sekä toiminta- ja seuranta suunnitelman. Jos liikunnan aloittaminen on vaikeaa tai et ole löytänyt sopivaa liikuntamuotoa itsellesi, liikuntaneuvonnan avulla pääset varmasti alkuun.

Liikuntaneuvojan työpiste sijaitsee Iisi-Areenalla.

Palvelu on ilmainen kuntalaisille.

Esitietolomake

Iin kunnan liikunta-ja elintapaohjaaja Taru Laukka
taru.laukka@ii.fi
p.040 6103 003