Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka ajaa kunnassa alueen nuorten etuja ja asioita. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat iiläisiä 6.-lk-17-vuotiaita nuoria.

Iin nuorisovaltuuston kokoonpano vuodelle 2021:

Sohvi Tuormaa puheenjohtaja,

Fanni Häyrynen varapuheenjohtaja,

Mona Kela sihteeri,

Sini Tolonen varasihteeri,

Koistinen Alisa, Kyröläinen Siiri, Pyrrö Viola, Rautio Katariina, Ruotsalainen Elmiina, Sarkkinen Jasper, Tolonen Henna,  Tuomikoski Lumia ja Viinamäki Jere.

Voit ottaa myös yhteyttä: iin.nuorisovaltuusto@ii.fi

Lisätietoa Iin nuorisovaltuuston toiminnasta saat nuorisotyöntekijä Lea Alioravaiselta (Marjo Ohenojan sijainen), p. 050 3950 393 tai lea.alioravainen@ii.fi

Löydät Iin nuorisovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat instagramista!

Seuraa instagramissa: @iinuva

Tykkää Facebookissa: Iin nuorisovaltuusto

26 § Nuorisovaltuusto

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.