Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka ajaa kunnassa alueen nuorten etuja ja asioita. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat iiläisiä 6.-lk-17-vuotiaita nuoria.

Iin nuorisovaltuustossa järjestettiin vaalit 5.-9.2.2024. Vaalitulos löytyy alta.

Nuorisovaltuustovaalien 2024 Äänestystulos.
Viivan yläpuolella ovat nuorisovaltuustoon pääsevät ja viivan alla ovat nuorisovaltuustoon varajäsenet järjestyksessä.

Nimi ja äänimäärä

Jere Viinamäki          68
Olli Alamartimo      58
Konsta Kyröläinen        47
Elmiina Ruotsalainen    29
Luna Sassi                   28
Nea Paakkonen       26
Iina Haapaniemi      20
Riekki Peppi                 19
Fiia Häyrynen          15
Atso Jäävirta             14
Hilja Juntunen           13
Lukas Kynkäänniemi  13
Viola Pyrrö                  11
Aada Sassi                   11
Ukko Kimpimäki         11

————————————————————-

Väinö Hämäläinen      10
Juuso Juopperi            9
Aura-Emilia Sarajärvi           8
Isabella Alaraasakka     6
Minttu Rantanen          6
Joni Pakanen            5
Marjut Hiiva                  3
Anni Törmänen         3

Hylätyt äänet 33
Kaikki äänet 466
Äänioikeutetut 937

Voit ottaa myös yhteyttä: iin.nuorisovaltuusto@ii.fi

Lisätietoa Iin nuorisovaltuuston toiminnasta saat nuorisotyöntekijä Lea Alioravaiselta, p. 050 3950 393 tai lea.alioravainen@ii.fi

Löydät Iin nuorisovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat instagramista!

Seuraa instagramissa: @iinuva

Tykkää Facebookissa: Iin nuorisovaltuusto

26 § Nuorisovaltuusto

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.