Hyvinvointi

Iissä on hyvä elää. Kunta on kuntalaisia varten. Kaikista pidetään huolta – naapureista, ympäristöstä ja yhteisestä hyvästä. Viihtyisät puitteet ja monipuolinen tekemisen tarjonta innostavat aktiiviseen elämään. Kaikkia kannustetaan hyvän elämän polulla. Ii on onnellisten asukkaiden koti.

12 § Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa
Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain.

Kysy lisää!

Janne Puolitaival hyvinvointijohtaja p. 050 3950 462, janne.puolitaival(a)ii.fi
Riitta Räinä, hyvinvointikoordinaattori p. 050 3950 305, riitta.raina(a)ii.fi

Hyvinvointikertomus

Iin kunnan laaja hyvinvointikertomus 2019-2050 hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa 2.12.2019 – Meidän Iin hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Hyvinvointikertomuksen vuoden tavoitteet ovat Iin kunnan talousarviossa ja niiden toteutumista seurataan talousarvion raportointirytmissä.

Iin kunnan hyvinvointikertomus 2019-2050 – suunnitelma vuodelle 2020

 

#iin hyvinvointi