Iisi-areenan liikuntapassi eläkeläisille, työttömille, opiskelijoille ja varusmiehille.

Liikuntapassi on iiläisille elälekäisille, työttömille, opiskelijoille ja varusmiehille tarkoitettu kortti, jolla voi liikkua edullisesti Iisi-areenalla.

Liikuntapassi on hinnaltaan 60 euroa ja se on voimassa vuoden eteenpäin ostopäivästä.

Passi on henkilökohtainen eikä se oikeuta varaamaan ryhmävuoroja. Passi on voimassa Iisi-areenan kaikissa varattavissa tiloissa hallin aukioloaikoina varaustilanne huomioiden.

Vuorot varataan Julius-varausjärjestelmän kautta tai suoraan liikuntahallivalvojilta.

Hankkittaessa passia, tulee asiakkaan esittää todistus etuuden myöntämistä varten. Tällaisia todistuksia ovat:

  • eläkeläiskortti (liikuntapassia ei myönnetä osa-aikaeläkkeellä oleville)
  • opiskelijakortti (päätoimisesti tai palkatta yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa opiskelevat, jotka eivät ole työssä vakinaisessa virassa tai vakinaiseen virkaan rinnastettavassa työsuhteessa)
  • todistus työttömyydestä (TE-toimiston verkkopalvelusta tulostettu todistus max.2kk vanha)
  • varusmieskortti tai siviilipalvelustodistus

Lisätietoja liikuntapassista antavat liikuntahallivalvojat p.050 3950 391 sekä vapaa-aikapäällikkö  Pekka Suopanki p.050 3950 392.