Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja samalla tehostaa nuorten sosiaalista vahvistamista kehittämällä nuorten varhaista tukea.

Nuorisolakia (693/2010) 7a §:n 1 momentin mukaan kunnissa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeiset hallinnonalat kuten opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimet sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Myös muut viranomaiset kuten esimerkiksi puolustusvoimat voivat kuulua verkostoon.

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostolle on laissa annettu seuraavat tehtävät:
1. koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus;
3. suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
4. edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

Lisätietoja:

pj. Pekka Suopanki, vapaa-aikapäällikkö
p. 050 395 0392, pekka.suopanki(a)ii.fi

sihteeri Riitta Räinä, Hyvinvointikoordinaattori
p. 050 395 0305, riitta.raina(a)ii.fi

 

Seinätön yhteistyö nuorten tueksi