Kylien neuvottelukunta

Neuvottelukunnassa käydään keskustelua ajankohtaisista asioista, jaetaan kokemuksia, tehdä aloitteita ja syvennetään yhteistyötä eri kylien, yhdistysten ja kunnan välillä.

Yhdessä tekeminen on iiläinen elämäntapa. Yhteisölliset asuinalueet yhdistävät eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia kuntalaisia. Kyläkulttuuri kyläkouluineen-, yhdistyksineen ja -tupineen tuo esiin maalaismaisen elämän parhaat puolet.

Iin kylien neuvottelukunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.

Iin kylien neuvottelukunnan jäsenet

Anita Sievänen, pj. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
Anne Matikainen Jakkukylän kyläyhdistys ry
Mirja Klasila Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry
Anne Hakoköngäs Kuivajoen Pohjoisrannan kyläyhdistys ry
Eija Kaleva Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry
Soili Tauriainen Oijärven kyläyhdistys ry
Jaana Pakanen Iin Ojakylän kyläyhdistys ry
Veli-Matti Puurunen Iin Ylirannan kyläyhdistys ry
Kari Nykänen
Kauko Hyry
Myllykankaan kyläyhdistys ry
Luola-aavan kyläseura ry
Johannes Tuomela Iin kunnanhallituksen edustaja
Teijo Liedes
Jari-Jukka Jokela
Iin kunnanhallituksen edustaja
Ii-instituutti lautakunta pj.
Tarja Rahkola hyvinvointijohtaja
Riitta Räinä, siht. hyvinvointikoordinaattori

 

Vuoden 2021 muistiot:

MUISTIO Iin kylien neuvottekukunta 26_05_2021

MUISTIO Iin kylien neuvottekukunta 21_04_2021

MUISTIO Iin kylien neuvottekukunta 30_03_2021

MUISTIO Iin kylien neuvottekukunta 23_02_2021

MUISTIO Iin kylien neuvottekukunta 13_01_2021

Vuoden 2020 muistiot:

MUISTIO Iin kylien neuvottekukunta 17_09_2020

MUISTIO Iin kylien neuvottekukunta 14_05_2020

MUISTIO Iin kylien neuvottekukunta 23_04_2020

MUISTIO Iin kylien neuvottekukunta 02_04_2020

MUISTIO Iin kylien neuvottekukunta 04_02_2020

Vuoden 2019 muistiot:

Iin kylien neuvottelukunta Muistio 29_1_2019

Iin kylien neuvottelukunta muistio 8_5_2019

Iin kylien neuvottekukunta muistio 27_11_2019

 

Kysy lisää!

Anita Sievänen, pj. p. 0400 461880, anita.sievanen(a)gmail.com
Tarja Rahkola, hyvinvointijohtaja p. p. 050 3950 386, tarja.rahkola(a)ii.fi
Riitta Räinä, hyvinvointikoordinaattori p. 050 3950 305, riitta.raina(a)ii.fi


Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry edistää Pohjois-Pohjanmaan kylätoimintaa sekä toimii alueellisena tiedotus- ja yhteyskanavana.
Lisätietoja: www.ppkylat.fi

Oulun Seudun Leader ry

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi.
Lisätietoja: www.oulunseudunleader.fi

Ihimiset.fi 

Sivusto kokoaa yhteen Pohjois-Pohjanmaan kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen, seurakuntien, kuntien ja kaupunkien sekä ei-kaupallisten yritysten tukea ja tekemistä, vapaaehtoistoimintaa sekä kehittämistyötä.
Lisätietoja: www.ihimiset.fi