Kysely on avoinna 15.4.2024 saakka

Kyselyllä kerätään tietoa Iin, Nivalan, Pudasjärven ja Vaalan kunnissa asuvien ihmisten hyvinvoinnista ja arjessa pärjäämisestä. ​

Kyselyn teemat:​

  • Hyvinvointi ja arkielämä​
  • Osallisuus​
  • Hyvinvointia ja pärjäämistä tukevat palvelut
  • Ruoka-apu​

Aineisto analysoidaan ja raportoidaan kuntakohtaisesti.  ​

Kysely on anonyymi ja vastauksia käsitellään hyvän tutkimustavan mukaisesti.​

Halutessaan kyselyyn vastaaja voi ilmoittaa halukkuudestaan osallistua tutkimushaastatteluun. ​

Kysely tullaan toistamaan vuonna 2025. Näin kysely tuo myös vertailtavaa tietoa.

Hankkeen tietosuojaseloste kuvaa, miten kyselyllä kerättyä tietoa käsitellään. ​

Tietosuojaseloste löytyy HOP-hankkeen verkkosivulla: https://hop.diak.fi/​

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/8E280C17100BE58A

Kysely on avoinna 15.4.2024 saakka

Lisätietoja: ​

Ulla Sotaniemi, erityisasiantuntija, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske ulla.sotaniemi@poske.fi ​

Tarja Tapio, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu
tarja.tapio@oamk.fi​

HOP-hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hanke on Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoima ja Oulun ammattikorkeakoulun sekä Vaalan kunnan osatoteuttama.

HOP-hankkeessa vahvistetaan paikallista yhteistyötä ja edistetään heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä. HOP-hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2023-31.10.2025.