Hyvinvointisopimushakemus

Tämä hyvinvointisopimushakemus käynnistää neuvottelut, joita johtaa hyvinvointijohtaja. Hyvinvointisopimuksella avustetun toiminnan tulee olla Iin kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaista ja kaikille kuntalaisille avointa toimintaa. Hyvinvointiavustuksen myöntää Ii-instituutti lautakunta.

Tukea ei voi saada sellaisen toiminnan järjestämiseen, johon saa avustusta Iin kunnalta, Iin kunnan omistamilta yhtiöiltä tai kunnan omilta liikelaitoksilta. Mikäli hakija on saanut tai tulee saamaan EU- tai kansallista rahoitusta samaan toimintaan, hyvinvointiavustusta ei myönnetä.

Hakijan tiedot
Hyvinvointisopimuksen kohde, tavoite, toimenpiteet ja aikataulu
Lisätietoja