Hyvinvointiavustushakemus

Kun saat kuntalaisten hyvinvointia edistävän idean, ota yhteyttä hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinään, p.050 3950 305. Tämän jälkeen jätä hyvinvointiavustushakemus, josta saat hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätöksen.

Tukea ei voi saada sellaisen toiminnan järjestämiseen, johon saa avustusta Iin kunnalta, Iin kunnan omistamilta yhtiöiltä tai kunnan omilta liikelaitoksilta. Mikäli hakija on saanut tai tulee saamaan EU- tai kansallista rahoitusta (mm. Pohde) samaan toimintaan, hyvinvointiavustusta ei myönnetä.

Hyvinvointiavustushakemus
Hakijan tiedot
Hyvinvointiavustuksen kohde, tavoite, toimenpiteet ja aikataulu
Lisätietoja