Hyvinvointisopimushakemus

Tämä hyvinvointisopimushakemus käynnistää neuvottelut, joita johtaa hyvinvointijohtaja. Hyvinvointisopimuksella avustetun toiminnan tulee olla Iin kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaista ja kaikille kuntalaisille avointa toimintaa. Hyvinvointiavustuksen myöntää hyvinvointilautakunta.

Tukea ei voi saada sellaisen toiminnan järjestämiseen, johon saa avustusta Iin kunnalta, Iin kunnan omistamilta yhtiöiltä tai kunnan omilta liikelaitoksilta. Mikäli hakija on saanut tai tulee saamaan EU- tai kansallista rahoitusta samaan toimintaan, hyvinvointiavustusta ei myönnetä.

Hakijan tiedot
Hyvinvointisopimuksen kohde, tavoite, toimenpiteet ja aikataulu
Lisätietoja