Raportti

Raportti

Avustus saadaan käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen. Virheellisesti käytetty, osittain tai kokonaan käyttämättä jäänyt avustus peritään takaisin. Yhdistyksen on pyydettäessä annettava selvitys avustuksen käytöstä tällä lomakkeella.