Raportti

Avustus saadaan käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen. Virheellisesti käytetty, osittain tai kokonaan käyttämättä jäänyt avustus peritään takaisin. Uutta avustusta ei voi hakea, ellei edellisen myönnetyn avustuksen selvitystä ole palautettu.