Meidän Iin osallistavan budjetoinnin ideointi -kierros

Iin kunta/Hyvinvointilautakunta on kohdentanut hyvinvointiavustuksista 20 000 € osallistavaan budjetointiin. Osallistava budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan siinä mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään.

Meidän Iin osallistava budjetointi 2023

Mitä?

Osallistavassa budjetoinnissa Iin kunnan asukkaat ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, miten Iin kunta/hyvinvointi käyttää 20 000 euroa asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseen. Osallistavan Idean tarkoitus on lisätä Iin kunnan asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, elinvoimaa ja viihtyvyyttä. Ideoiden tulee olla yleisesti kuntalaisten käytettävissä ja turvallisia. Idea tulee toteuttaa Iin kunnan alueelle.

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 8.2.2023 §8 Meidän Iin osallistuvan budjetoinnin pääpainopistealueiksi seuraavaa;

– Iin kunnan asukkaiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, elinvoiman ja viihtyvyyden lisääminen – kuntalaisten ennaltaehkäisevät hyvinvointia edistävät toimenpiteet.

– Luonnonläheinen Ii; Ympäristö kertoo tarinaa omaehtoisesta elämäntavasta

– Henkinen hyvinvointi; Vähennämme nykyajan henkisten haasteiden vaikutusta iiläisten elämässä

– Kasvu; Vahva ja kestävä kasvu rahoittaa hyvinvoinnin ja kehittämisen kylissä ja taajamissa

– Systeeminen muutos; kasvatamme Iin verkostomaista valtaa / kokoaan isompi Ii

Iin kuntastrategia 2023 linkki: https://ii.fi/sites/ii.fi/files/TIEDOSTOT/HALLINTOPALV/iinkunta-strategia2030.pdf

Jätä idea omalla nimellä – Idean pääsee jättämään kirjautumalla google/gmail tai Facebook tunnuksella.

Jotta rahat saadaan aikanaan liikenteeseen – idean toteuttajan tulee olla iiläinen rekisteröity yhdistys. Vinkkinä – yhdistykset löydät täältä: https://iihappens.fi/yhdistykset. Jotta vapaata kilpailua ei vaaranneta, osallistavalla budjetoinnilla ei voi tukea yritystoimintaa tai keventää verotusta. Yksityisteitä varten on oma tuki, jota voi hakea Iin kunnalta.

 

Aikataulu

1) Kuntalaisten ideointikierros 1.3.–31.3.2023

2) Järjestöilta Osallistavan budjetoinnin info to 16.3.2023 klo 15.00-16.00 teams

3) Ideoiden käsittely Hyvinvointi lautakunnassa 19.4.2023

4) Äänestysvaihe 24.4.-15.5.2023

5) Hyvinvointi lautakunnan päätös tuloksista 7.6.2023

4) Voittajaideoiden toteutus kesäkuu—31.12.2023 mennessä

Missä?

Netissä osoitteessa iihappens.fi/osallistava

Uutta?

Systeeminen muutos – osallisuus ja tulevaisuuden suunnittelu – kysymme kuntalaisten ideoita tulevaisuuden suunnitteluun.

PopUp -ideat.
Mitä olet aina halunnut esittää ideaksi Iin kunnalle toteutettavaksi? Välitämme PopUp-ideat eteenpäin eri toimialoille? Ideoita sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä.

Osallisuuden ideat.
Miten parantaisit kuntalaisten osallisuutta? Mihin Iin kunnan toiminnan suunnitteluun haluaisit osallistua? Välitämme Osallisuuden ideat eteenpäin eri toimialoille?

 

Ota yhteyttä – niin saat apua ideointiin:

Janne Puolitaival, hyvinvointijohtaja p. 050 3950 462, janne.puolitaival@ii.fi
Riitta Räinä, hyvinvointikoordinaattori p. 050 3950 305, riitta.raina@ii.fi