Liikunta- ja leikkipuisto ”Pöllimetsä 1”

Laajalla Olhavan alueella ei ole lapsille ja nuorille suunnattua liikunta- tai leikkialuetta eikä keskeisellä paikalla olevaa ajanviettopaikkaa. Olhavan ryhmäperhepäiväkoti Tenavatuvan pihalla on pienille lapsille suunnattu leikkialue. Suunniteltu liikunta/leikkipuisto Pöllimetsä tarjoaa myös kouluikäisille lapsille sekä nuorille mahdollisuuden liikunnan, tasapainon ja leikin harjoittamiseen sekä ajanviettoon. Pöllimetsän keskeinen sijainti Tenavatuvan vieressä tarjoaa koko Olhavan seudun asukkaille paikan liikunnasta ja yhdessä olosta nauttien sekä mahdollistaa leikkipaikan hyödyntämisen myös ryhmiksen lasten päivittäisissä leikeissä. Se tarjoaa puitteita myös Liikkuvan nuokkarin käyttöön.

Kesäkuussa 2023 järjestetyssä työpajassa Olhavan koululla, nuoret esittivät toiveen liikunnallisen monitoimipuistoalueen saamiseksi Olhavaan. Tämä idea on ensiaskel alueen toteuttamiseksi. Myöhemmin Pöllimetsään on suunniteltu rakennettavan myös vanhemman väestön (~mummot ja papat) huomioivia rakenteita (esim. istuimet, keinut) sekä ulkokuntoiluvälineitä. Näiden toteutukseen haetaan rahoitusta esim. Oulun seudun Leaderistä sekä osin suunnitelmia voidaan toteuttaa talkoovoimin tai lahjoitusten kautta. Talkoilla voidaan rakentaa myös laavu, jota erityisesti nuoret voivat käyttää kokoontumis- ja ajanviettopaikkana. Alueen kehittyessä lähimetsää voi hyödyntää luomalla sinne seikkailupisteitä tai satumaisia kohteita (~sammalvuode, maja, satukivi, nokkeluustehtäviä ratkottaviksi).

  • Arvio idean kustannuksista: 13.000 euroa Idean ensimmäisenä toteutettava osa on lasten ja nuorten toivomuksiin pohjautuva monitoimiväline, jossa toteutuu useampi lasten ja nuorten esittämä toive ja joka vastaa parhaiten koko yhteisön tarpeisiin. Tällainen monitoimiväline voisi olla esim. Leikkiturva Oy:n https://leikkiturva.fi/tuote/monitoimivaline-kaksi-liukua/ Myös muiden yritysten tarjonta tulee selvittää ennen valintaa. Esimerkkimallissa yhdistyy eri toiminnot, jotka ovat mahdollista lopullisesti valitussa toteutustavassa olla erillisiä, esim. liukumäki ja tasapainorata sekä kiipeilyseinä voivat olla kokonaan erillisiä ratkaisuja. Kustannusarvio sisältää turvahiekan ja rahdin. Monitoimivälineen rakentamiseen liittyvä pohjanteko sekä pystytys tehdään talkoilla. Lisäksi talkoilla rakennetaan pölkyistä/tukeista maahan tasapainorata.
  • Äänestetty: 283 kertaa