Kaikilla meillä on tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi!

Kommunikoinnin tueksi voit tulostaa mukaan tilannetaulun tapahtumiin

Kaikilla meillä on tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi!

Iin kunnan Hyvinvointipalvelut on tuottanut kommunikaation tueksi tilannetaulun tapahtumien käyttöön. Ideoinnissa hyödynnettiin Kehitysvammaliiton Papunet sivustoa. Piirrokset toteutti Korpimaanvalo ja taitto tehtiin itse.

Iin Vanhus- ja vammaisneuvosto valmistelee yhteistyössä toimialojen kanssa Esteettömyyssuunnitelmaa, joka sisältää jatkossa mm. Ohjeita esteettömän tapahtuman järjestämiseen eli käytännön vinkkejä. Tämäkin tilannetaulu on julkaisusta lähtien kaikkien käytettävissä.

Esteettömyyttä ja saavutettavuutta tuleekin tarkastella hyvin monesta näkökulmasta.

Tilannetaulussa on sanoja ja viestejä, joita yleensä tarvitaan keskustelussa tapahtumien aikana.

Tilannetaulun Tulosta tilannetaulu tästä